توضیحات : شرکت فنی مهندسی راستین شایا کنترل  با تیم مهندسی مجرب ،‌ و متخصص  قادر به ارائه خدمات طراحی و تولید برد های الکترونیکی  به سفارش مشتری است. در این شرکت طراحی برد های  الکترونیکی مشتریان عزیز توسط واحد R&D انجام شده و در طراحی ، تمام نکات بهینه سازی جهت کاهش هزینه تولید انبوه در نظر گرفته می شود.