در صورت درخواست راه اندازی توسط مشتریان اقدام به اعزام کارشناس در کمترین زمان ممکن به تمامی نقاط کشور می نماید.