استعلام گارانتی

شرکت راستین شایا کنترل

شرایط عدم گارانتی اینورتر های PowerDrive - QMA

1- رعایت نکردن اتصال صحیح کابلها و سیمهای ورودی و خروجی اینورتر

۲- نصب اینورتر در محیط پر گرد و غبار (خارج از رنج عملکرد اینورتر)

3- نصب اینورتر در محیط با دمای بسیار پایین (خارج از رنج عملکرد اینورتر)

4- رعایت نکردن فاصله مناسب بین بدنه اینورتر و بدنه تابلو یا اشیاء دیگر (بر اساس دفترچه راهنمای اینورتر)

5- اتصال ولتاژ غیر مجاز به اینورتر (خارج از رنج عملکرد اینورتر)

۶- آسیب فیزیکی به بدنه و ترمینالهای اینورتر

7- نصب اینورتر در محیط با رطوبت بالا (خارج از عملکرد اینورتر)

8- نصب اینورتر توسط افراد غیر متخصص

۹- عدم استفاده از مقاومت ترمزی در صورت تنظیم مقدار پرامتر DEC 20S

۱۰- عدم استفاده از سیم ارت

۱۱- نداشتن برچسب و کد شناسایی محصول

۱۲ اقدام به تعمیر دستگاه توسط مشتری

۱۳- استفاده از اینورتر جهت راه اندازی موتورهای با توان بالاتر از توان اینورتر

١٤- در صورت نصب کنتاکتور مابین کابل رابط موتور و اینورتر