شرکت راستین شایا کنترل
شرکت راستین شایا کنترل
شرکت راستین شایا کنترل

غذایی (به انگلیسیFood industry) یک شبکه پیچیده و جهانی از مشاغل گوناگون است که بیشتر مواد غذایی مصرفی مردم جهان را تأمین می‌کند. عبارت «صنایع غذایی» مجموعه‌ای از فعالیت‌های صنعتی را شامل می‌شود که در تولید، پخش، تبدیل، تهیه، نگهداری، ترابری، صدور گواهینامه، فرآوری و بسته‌بندی مواد غذایی فعالیت دارند.

صنعت غذا امروزه بسیار گوناگون شده‌است و تولیدات آن از فعالیت‌های کوچک، سنتی و خانوادگی که بسیار پرمشغله هستند گرفته تا فرآیندهای صنعتی بزرگ، سرمایه‌بر و مکانیزه بسیار گسترده‌است. بسیاری از صنایع غذایی تقریباً به‌طور کامل به محصولات کشاورزی و دامپروری محلی یا ماهیگیری بستگی دارند.[۱]

راهروهای مواد غذایی در یک فروشگاه مواد غذایی آمریکایی.

یافتن راهی فراگیر برای پوشش دادن همه جنبه‌های تولید و فروش مواد غذایی چالش‌برانگیز است. سازمان استاندارد مواد غذایی انگلستان آن را به عنوان «همه صنعت غذا – از کشاورزی و تولید، بسته‌بندی و پخش مواد غذایی گرفته تا خرده فروشی و تهیه غذا» توصیف می‌کند.[۲] سازمان پژوهش‌های اقتصادی USDA برای توصیف همان مورد از اصطلاح نظام غذایی استفاده می‌کند و می‌گوید: “نظام غذایی ایالات متحده، شبکه پیچیده‌ای از کشاورزان و صنایعی است که به آن‌ها پیوند دارند. این پیوندها شامل سازندگان تجهیزات کشاورزی و مواد شیمیایی نیز می‌شود. این سامانه همچنین شامل صنایع بازاریابی غذایی است که مزارع را به مصرف‌کنندگان متصل می‌کند و شامل فرآوران مواد غذایی و فیبر، عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و مؤسسات خدمات مواد غذایی است.[۳] صنایع غذایی شامل موارد زیر است: