.
راه اندازی اینورتر PD1100 توان ۱۳۲ کیلووات همراه با ژنراتور
اینورتر PD1000 دستگاه تصفیه آب RO